Alles wat je moet weten over rechtsgeleerdheid

Rechtsgeleerdheid is de wetenschap van het recht. De Romeinen hebben een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van de rechtswetenschap. Er zijn verschillende soorten rechtsgebieden in Nederland. Wanneer je een studie rechten volgt krijg je een introductie in al deze gebieden. Vervolgens ga je je meer specificeren in een bepaald gebied/vak. Om orde te scheppen in de chaos, hebben we de verschillende rechtssoorten voor je op een rijtje gezet. 

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Dit rechtsgebied behandeld de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer. Als advocatenkantoor met een focus op arbeidsrecht breng je advies uit op basis van arbeidsvoorwaarden en ontslag. Dit kan belangrijk zijn bij reorganisaties, ontslagzaken en arbeidsongeschiktheid.

Contractenrecht

Moeten er beslissingen worden gemaakt m.b.t. overeenkomsten of contracten, dan heb je te maken met contractenrecht. Laat contracten controleren en herzien voordat je een belangrijk contract tekent. 

Civielrecht

Het civielrecht behandelt conflicten tussen particulieren, organisaties en tussen particulieren en organisaties. Het civielrecht wordt ook wel omschreven als privaatrecht of burgerlijk recht.

Goederenrecht

Onderdeel van het vermogensrecht is het goederenrecht. Dit recht regelt het eigendom en zeggenschap van goederen en zaken. 

Bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht worden kaders vastgesteld die de overheid dient te volgen bij het toekennen van subsidie of het verlenen van een vergunning. 

Huurrecht

Wanneer er wordt gesproken over huurovereenkomsten, komt het huurrecht om de hoek kijken. Zo zijn er veel uitzonderingen en bijzondere overeenkomsten die terug te vinden zijn in het zevende Burgerlijke Wetboek. 

Letselschade

Letselschade advocaten of rechters houden zich bezig met geestelijke en lichamelijke schade die na een ongeval zijn ontstaan. Indien er letselschade is en iemand anders hiervoor aansprakelijk is, kun je rekenen op een schadevergoeding. 

Personenrecht

Onder personenrecht valt ook het familierecht. Het gaat binnen deze rechtsvorm om familiairezaken. Voorbeelden hiervan zijn scheidingen, gezinshereniging, alimentatie, voogdij en erfenis. 

Strafrecht

Alle gedragingen en handelingen waaraan burgers in Nederland zich moeten houden worden behandeld binnen het strafrecht. Wanneer deze regels niet worden opgevolgd, spreekt men over het begaan van een strafbaar feit. Strafbare feiten zijn te verdelen in overtredingen en misdrijven. 

Ondernemingsrecht

Deze rechtsvorm is onderdeel van het privaatrecht. Dit recht is van toepassing op organisaties met een winstoogmerk en rechtspersonen. Zaken die onder deze rechtsvorm vallen zijn faillissementen, een merknaam registreren, insolventierecht en problemen met zakenpartners. 

Vreemdelingenrecht

Dit recht wordt als overkoepelend begrip gebruikt voor het beleid wat gevoerd wordt m.b.t. de instroom van vluchtelingen of vreemdelingen.

You Might Also Like